KamShow
Kamil Niedzielko

ul. Gen. S. Sosabowskiego 28
Białystok
tel. 792 491 157
e-mail: kniedzielko@onet.pl